பராஷா வயெரா (அவர் தோன்றினார்): ஒரு உடன்படிக்கை மற்றும் ஒரு மரபுரிமை

வயெரா (அவர் தோன்றினார்) וַיֵּרָא

ஆதியாகமம் 18:1–22:24; 2 இராஜாக்கள் 4:1–37; லூக்கா 2:1–38

பராஷா பெயர்04 வயெரா,  וַיֵּרָא 

கடந்த வார பராஷா, லெக் லெகாவில், கடவுள் அவ்ராஹாமுடனான தனது உடன்படிக்கைக்கு முத்திரை வைத்தார், இது நிலத்தை அவருடைய சந்ததியினருக்கு நித்திய பாரம்பரியமாக பெற உறுதியளித்தது.

இந்த வார பராஷா வயெரா וירא என்ற தலைப்பில் உள்ளது, அதாவது தோன்றியது என்று பொருள். மம்ரே (ஹெப்ரான்) சமவெளியில் அவ்ராஹாம் மூன்று மர்ம விருந்தினர்களைப் உபசரிக்கப் பெறுவதால் அது அவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது.

மூன்று நாட்களுக்கு முன்னர் நிகழ்ந்த அவ்ராஹாம் தனது Brit Milah / பிரிட் மிலாஹ் அல்லது விருத்தசேதனம் நிகழ்வால் சற்றே ஓய்வுபெற்றிருந்த போதும் அசௌகரியம் பார்க்காமல் அவ்ராஹாம் தனது விருந்தினர்களிடம் தயவுசெய்து பணிந்து கொள்கிறார்.

மூன்று மனிதர்களையும் வரவேற்பது நல்ல பழக்கவழக்கம் என்பதை விட அதிகமாக காரியங்கள் உள்ளது என்பதை அவ்ராஹாம் நிரூபிக்கிறார். திறந்த விருந்தோம்பலில்  இந்த அணுகுமுறை கடுமையான பாலைவன காலநிலையில் பல நாடோடிகளின் வாழ்க்கையை காப்பாற்றியுள்ளது.

உண்மையில், அந்நியர்களை வரவேற்கும் அல்லது הַכְנָסַת אוֹרְחִים / Hachnasat Orchim / ஹக்னாசத் ஓர்க்கீம் எனும் இந்த வழக்கம் இன்றும் யூத மத நடைமுறையில் உள்ள இரண்டு மிட்ஸ்வோட் (நற்செயல்கள்) ஆகும், இது அவ்ராஹாமுக்கான கடவுளின் வருகையிலிருந்து தோன்றியது. மற்றொன்று בִּיקוּר חוֹלִים / Bikkur Cholim / பீக்கூர் கோலீம் அல்லது நோயுற்றவர்களைப் பார்ப்பது.

நாம் நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கும்போது கடவுள் பார்க்கிறார் என்பதில் நாம் உறுதியாக இருக்க முடியும், மேலும் அவர் நமக்கு ஆறுதலையும் தேறுதலையும் அளிக்கிறார். மேலும், நம்மைப் பாதுகாக்க, காப்பாற்ற, உதவி செய்ய, எச்சரிக்க, ஊக்குவிக்க தேவதூதர்கள் இன்றும் செயலில் உள்ளனர். (சங்கீதம் 34:7)

பிரிட் மிலாஹ் 

Brit HaMilah / בְּרִית המִילָה / பிரிட் ஹமிலாஹ் (விருத்தசேதன உடன்படிக்கை) என்பது யூத மதத்தின் பழமையான சடங்கு. வாக்குப்பண்ணப்பட்ட தேசத்திற்குள் நுழைவதற்கு முன்பு இஸ்ரயேல் சமுதாயத்தைத் சேர்ந்தவர்களால் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரே கட்டளை இதுதான். உண்மையில், பாலைவன அலைந்து திரிந்த காலத்தில் இந்த உடன்படிக்கை செய்யப்படாததால், தங்கள் மகன்களை விருத்தசேதனம் செய்வதற்காக தேவன் யோசுவாவுக்கு கத்தி எடுக்கும்படி கட்டளையிட்டார். (யோசுவா 5:7–9)

டல்முட் (யூத வாய்வழி சட்டம்) Milah/ மிலாஹ்வை மற்ற 612 கட்டளைகளுக்கு சமமாக கருதுகிறது.  Milah / மிலாஹ் என்கிற வார்த்தை – la’mul / லாமுல் என்ற வினைச்சொல்லிலிருந்து வருகிறது, இதன் பொருள் விருத்தசேதனம் செய்வது.

இதை நாம் கணித ரீதியாக யூத Gematria / கெமாட்ரியாவில் (எண் குறியீட்டுவாதம்) காணலாம். எபிரேய எழுத்துக்களும் எண்களாக இருப்பதால், உடன்படிக்கை என்று பொருள்படும் பிரிட் என்கிற எபிரேய வார்த்தையின் எண் மதிப்பு 612 ஆகும் (ב = 2; ר = 200; י = 10; ת = 400).

ஆகவே, பிரிட் (612) பிரிட் மிலாஹ்வில் உள்ள மிலாஹ் எனும் ஒற்றை கட்டளையுடன் இணைந்தால், அது 613க்கு சமம் வேறுவிதமாகக் கூறினால், இது டோராவில் உள்ள கட்டளைகளின் முழு எண்ணிக்கை ஆகும்.

சுகாதார காரணங்களுக்காக யாரையும் விருத்தசேதனம் செய்ய முடியும் என்றாலும், ஒரு யூத நபர் கடவுளோடு உடன்படிக்கை செய்வதற்காக இந்த கட்டளையை நிறைவேற்றும்போது, ​​அந்த விருத்தசேதனம் பரிசுத்த செயலாக உயர்ந்து பார்க்கப்படுகிறது. பிரிட் மிலாஹ் அடோனாயுடனான பிணைப்பைக் குறிக்கிறது.

இந்த காரணத்திற்காக, இது சிலரால் தனித்துவமான யூதகாரியமாக கருதப்படுகிறது; விருத்தசேதனம் என்பது கடவுளுக்கும் அவ்ராஹாமுக்கும் அவருடைய சந்ததியினருக்கும் இடையிலான உடன்படிக்கையின் அடையாளம். எனவே, பண்டைய காலங்களில், Gentiles / புறஜாதியார் “விருத்தசேதனம் செய்யப்படாதவர்கள்” என்று குறிப்பிடப்பட்டனர்.

உதாரணமாக, தாவீது மாபெரும் கோலியாத்தை குறிப்பிடும்போது, ​​அவரை “விருத்தசேதனம் செய்யாத பெலிஸ்தன்” என்று அழைத்தார். (1 சாமுவேல் 17:26)

கோலியாத்தின் விருத்தசேதனம் செய்யாத நிலைமை என்பது டேவிட் மற்றும் இஸ்ரேலுக்கு என்ன மாதிரியான பொருள் தருகிறது?

கோலியாத்தின் உடல் நிலையை டேவிட் அறிவிக்கவில்லை; மாறாக, இந்த மாபெரும் இஸ்ரயேலின் கடவுளோடு புனித உடன்படிக்கையில் இல்லை என்ற உண்மையை அவர் மேற்கண்ட வசனங்களில் வலியுறுத்தினார்.

வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், கடவுள் உடன்படிக்கையை ஆதரிப்பார்! இஸ்ரயேலைப் பாதுகாப்பார்! என்று விசுவாசச் செய்தியை தாவீது அறிவித்தார். தன் எதிரியின் வீரத்தையும், வலிமையையும் பார்க்காமல் இருப்பது சவாலாக இருந்திருக்கலாம், ஆனால் தாவீது, அதற்கு பதிலாக, இஸ்ரயேலின் கடவுளின் வலிமையையும் விசுவாசத்தையும் கவனித்தார் அதனால் வென்றார்.

8 ஆம் நாளில் யூத மக்கள் தங்கள் மகன்களை விருத்தசேதனம் செய்ய வேண்டும் என்கிற கட்டளை இன்னும் உண்மையாக இருந்தாலும், மீண்டும் தேசத்திற்கு திரும்பி வரும்போது, இஸ்ரயேலின் கடவுள் நம்முடைய இருதயங்களையும், நம் சந்ததியினரையும் விருத்தசேதனம் செய்வார் என்று டோரா சொல்கிறது. (உபாகமம் 30:6)

பண்டைய எபிரேய தீர்க்கதரிசி எரேமியா யூத மக்களை தங்கள் இருதயங்களை விருத்தசேதனம் செய்ய அழைத்தார்  (எரேமியா 4:4)

விருத்தசேதனம் செய்வதற்கான பிரச்சினை உடலுக்கு அப்பாற்பட்டு, இதயத்தின் முக்கியமான விஷயமாகிறது.

இருதயத்தின் விருத்தசேதனம் மனித கைகளால் செய்யப்படுவதில்லை, ஆனால் இயேசுவை பின்பற்றுபவர்களின் வாழ்க்கையில் The Holy Spirit /  Ruah HaKodesh / ரூவாஹ் ஹகோடேஷின் (பரிசுத்த ஆவியானவர்) விசுவாசமான கிரியையால் மட்டுமே நிறைவேற்றப்படுகிறது. (கொலோசெயர் 2:11)

பத்து – மின்யன் மற்றும் தசமபாகம்

கடவுளுடன் உடன்படிக்கை செய்யும் ஒரு மனிதனாக, அவ்ராஹாம் சில உள் தகவல்களுக்கு அந்தரங்கமாக இருப்பதாக தெரிகிறது.

இந்த பராஷாவில், சோதோம் மற்றும் கொமோராவை அவர்கள் செய்த பாவத்தின் காரணமாக அழிக்க கடவுளின் நோக்கத்தை அவ்ராஹாம் அறிகிறார்.

சோதோம் மற்றும் கொமோரா மக்களுக்காக மன்றாடுவதில், அவ்ராஹாம், அவரின் பெயர் ––பல தேசங்களின் தந்தை என்று பொருள், தனது பிள்ளைகளுக்காக பரிதாபப்படும் ஒரு தந்தையாக செயல்படுவதன் மூலம் அவரது பெயருக்கு ஏற்ப வாழ்கிறார். அங்கே 50 நீதிமான்களைக் கண்டால் அவருடைய தீர்ப்பு நிறுத்தப்படுமா என்று அவர் கடவுளிடம் கேட்கிறார்.

50 பேரைக் காணவில்லை என்றால், அவ்ராஹாம் 40, 30, பின்னர் 20, மற்றும் இறுதியாக 10 பேருக்காக மன்றாடுகிறார். 10 நீதிமான்களுக்காக, நகரங்களை அழிக்க மாட்டேன் என்று கடவுள் வாக்குறுதி அளிக்கிறார்.

பத்து என்பது பத்தாவது எபிரேய எழுத்துடன் தொடர்புடைய ஒரு முக்கியமான எண், யோத் (י), இது முதலில் யாத் என்று உச்சரிக்கப்பட்டது, அதாவது கை மற்றும் கை.

ஆகவே, எபிரேய மொழியில், எண் 10 என்பது கடவுளின் கை அல்லது கர்த்தருடைய கரத்தைக் குறிக்கிறது, இது இரட்சிப்பைக் குறிக்கிறது (சங்கீதம் 60:5) மற்றும் ஏசாயா 53:1), அதிகாரம் (ஏசாயா 40: 10–11) , ஆற்றல் மற்றும் வலிமை (ஏசாயா 28:2), தீர்ப்பு (யாத்திராகமம் 15:11-12), கருணை (சங்கீதம் 17:7).  வாசிக்கவும் (ஏசாயா 59:1)

யூத மதத்தில் பத்து பேர் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளனர், குறைந்தபட்சம் 10 யூதர்கள், ஒரு மின்யன் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள், ஜெப ஆலயத்தில் மத சேவைகளை நடத்த கூடிவருவார்கள்.

நிச்சயமாக, 10 ஆம் எண்ணுடன்  ஆற்றல் மற்றும் உடன்படிக்கையுடன் தொடர்புடைய உதாரணங்களை வேதத்தில் காணலாம்.  

கடவுள் தனது ஆற்றலை எகிப்தியருக்குக் காட்டவும், இஸ்ரயேலரை மீட்கவும் எகிப்துக்கு பத்து வாதைகளை அனுப்பினார். இஸ்ரயேலர்களுக்காக பத்து கட்டளைகளை அவர் கல் பலகைகளில் எழுதினார், இதனால் அவருடனான உடன்படிக்கை உறவைப் பாதுகாத்து பரிசுத்த வாழ்க்கையை எப்படி வாழ வேண்டும் என்று அவர்கள் அறிந்தார்கள்.

பத்து என்பது பல சோதனைகளும் ஆகும். இஸ்ரயேல் தேசத்தை உளவு பார்க்க மோஷே 12 ஒற்றர்களை அனுப்பினார், 10 பேர் ஒரு தீய அறிக்கையுடன் திரும்பி வந்தார்கள்.   

வனாந்தரத்தில், இஸ்ரயேல் புத்திரர் கடவுளை 10 முறை சோதித்தார்கள் (எண்கள் 14:22). யாக்கோபின் ஊதியம், லாபனால் 10 முறை மாற்றப்பட்டது. டேனியல் மற்றும் அவரது நண்பர்கள் பாபிலோனில் 10 நாட்கள் சோதனை செய்யப்பட்டனர்.

பத்து நம் உடன்படிக்கை கடமைகளையும் குறிக்கலாம். நம்முடைய வருமானத்தில் பத்தில் ஒரு பங்கு இறைவனுக்குக் கொடுக்கத் தேவையான பகுதியாகும். இதுவும் ஒரு சோதனை. ஒவ்வொரு முறையும் நாம் பணம் சம்பாதிக்கும்போது, ​​முதல் 10% ஐ கடவுளிடம் கொண்டு வருவோமா இல்லையா என்பதைப் பார்ப்பதே சோதனை. இது உண்மையில் நம் இருதயத்தின் சோதனை-நம்முடைய முதல் விசுவாசம் எங்கே எதன் மேல்?

மேலும், வேதாகமத்தில் கடவுள் நம்மை சோதிக்க அழைக்கும் ஒரே இடம் இதுதான்! (மல்கியா 3:10)

தசமபாகம் நம்முடைய வருமானத்தில் பத்தில் ஒரு பகுதியை கர்த்தருடைய வீட்டிற்குள் கொண்டுவருவது ஒரு சோதனை. நாம் வழங்கும் காசோலைகள் நம் இதயங்களைக் காட்டுகிறது. நம் பணத்தை நாம் என்ன செய்கிறோம் என்பதும் ஒரு சோதனை.

நம்முடைய வருமானத்தில் பத்தில் ஒரு பகுதியான தசமபாகம்  பொருட்டு, கபளீகரித்தில் ஈடுபடுவரை கண்டிப்பதாக கடவுள் வாக்குறுதி அளிக்கிறார். தசமபாகம்  பொருட்டு நம் உடைமை பொருட்களை அழிக்க அவர் அனுமதிக்க மாட்டார். (மல்கியா 3:11)

நம் இலாபங்கள் விழுங்கப்படுவதையும், தேவையைப் பூர்த்தி செய்ய போதுமானதாக இல்லை என்பதையும் காணும்போது, ​​நாம் உண்மையாக தசமபாகம் செய்கிறோமா என்று சோதிக்க வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது என்று கருத வேண்டும்.

நாம் தசமபாகம் செய்யும்போது, ​​உண்மையில் நாம் கடவுளுக்கு சொந்தமானதைக் கொண்டு வருகிறோம். அதனால்தான் வேதம் “கொண்டு வா” என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறது, ஆனால் “கொடுங்கள்” அல்ல. ஏதாவது நமக்கு சொந்தமில்லை என்றால், அதை வைத்திருப்பது அல்லது விட்டுக்கொடுப்பது நம்முடையதல்ல.

தசமபாகம் நமக்கு சொந்தமானது அல்ல; அது கர்த்தருக்கு உரியது.

உதாரணமாக, மக்கள் தசமபாகம் கொண்டுவரத் தவறிய மற்றும் அதன் விளைவுகளை அனுபவித்த வேதத்தில் காண, யோர்டானைக் கடந்து வாக்குப்பண்ணப்பட்ட தேசத்திற்கு இஸ்ரயேல் கைப்பற்றிய முதல் நகரமான எரிகோவைத் தவிர வேறு எதையும் நாம் பார்க்க வேண்டியதில்லை.

எரிகோ மற்ற எல்லா நகரங்களுக்கும் ஒரு “தசமபாகம்” இருந்தது, ஏனெனில் இது முதலில் கைப்பற்றப்பட்டது. எரிகோவின் கொள்ளைகளில் எதையும் எடுக்க வேண்டாம் என்று கடவுள் இஸ்ரயேலிடம் சொன்னார்; ஆனால் ஒரு மனிதன் கீழ்ப்படியவில்லை. עָכָן / Achan / ஆக்கான் இரவில் இடிபாடுகளில் சுற்றித் திரிந்து, பணத்தையும் பிற கொள்ளையையும் திருடி, தன் கூடாரத்தின் கீழ் மறைத்து வைத்தான்.

ஆகையால், கடவுள் பாவத்தை அம்பலப்படுத்தும் வரை இஸ்ரயேலுக்கு வெற்றி கிடைக்கவில்லை, மேலும் עָכָן / Achan / ஆக்கான் அவருடைய குடும்பத்தினரும் அவனுடைய உடமைகளும் அழிக்கப்பட்டன.

“வெறும் மனிதர் கடவுளைக் கொள்ளையடிப்பாரா? இன்னும் நீங்கள் என்னைக் கொள்ளையடிக்கிறீர்கள். ஆனால், ‘நாங்கள் உங்களை எப்படிக் கொள்ளையடிக்கிறோம்?’ என்று நீங்கள் கேட்கிறீர்கள். நீங்கள் என்னைக் கொள்ளையடிப்பதால், உங்கள் முழு தேசமும் ஒரு சாபத்தின் கீழ் இருக்கிறீர்கள். ” (மல்கியா 3:8–9)

வாக்குறுதியின் குழந்தைகள்

தேவதூதர்களை மகிழ்வித்து, 90 வயதான சாராஹ், வயதானாலும், ஒரு மகனைப் பெற்றெடுப்பார் என்று அவ்ராஹாம் அறிகிறான்.

உண்மையில், Isaac / ஈசாக்கு பிறக்கும்போது அவ்ராஹாமுக்கு 100 வயது.

சிரிப்பு-த்சோக் / laugh—tzchok / צְחוֹק என்ற எபிரேய வார்த்தையிலிருந்து அவர்கள் அவரை יִצְחָק / Yitzchak / யிட்ஸ்காக் என்று அழைக்கிறார்கள், ஏனென்றால் மூவர் தீர்க்கதரிசனம் சொன்னதைக் கேட்ட சாராஹ் சிரித்ததினால்.

ஆனால் யிட்ஸ்காக் பிறக்கும்போது, ​​அந்த சிரிப்பு கேலிக்குரியதில் இருந்து மகிழ்ச்சியையும் உவகையையும் தருகிறது. (ஆதியாகமம் 21:6)

இது இஸ்மயேலின் பிறப்புக்கு முரணானது, இது சச்சரவு மற்றும் துக்கத்தை ஏற்படுத்தியது, அவ்ராஹாம் அவரை மிகவும் நேசித்தார், ஆனால் அவரை ஒரு தேசமாக ஆக்குவதாக கடவுள் வாக்குறுதி அளித்தார்.

மாம்சத்தால் பிறந்த விஷயங்கள் பெரும்பாலும் சச்சரவையும் விரக்தியையும் தருகின்றன, ஆனால் தேவனுடைய ஆவியானவர் நம் வாழ்வில் எதையாவது பெற்றெடுக்கும்போது, ​​அது நமக்கு மட்டுமல்ல மற்றவர்களுக்கும் மகிழ்ச்சியையும் சிரிப்பையும் தருகிறது.

அவ்ராஹாமுக்கும் சாராஹ்விற்கும் கடவுள் தெளிவாகக் கூறுகிறார், அவர் இஸ்மயேலை ஆசீர்வதித்து ஒரு பெரிய தேசமாக ஆக்குவார் என்றாலும், உடன்படிக்கை யிட்ஸ்காக்கின் பரம்பரை வழியாகச் செல்லும்.

வாக்குப்பண்ணப்பட்ட தேசத்தை யிட்ஸ்காக் பெறுவார்.

யிட்ஸ்காக்கையும் உடன்படிக்கையையும் பாதுகாக்க, அடிமைப் பெண்ணான ஆகாரின் மகன் இஸ்மயேல் தனது தாயுடன் வனாந்தரத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகிறார், அங்கு கடவுளோடு ஒரு உறவை வளர்த்துக் கொள்ள கற்றுக்கொள்வார். (ஆதியாகமம் 21: 17–18)

ஆனாலும், அவ்ராஹாமின் நம்பிக்கை மிகவும் ஆழமான முறையில் சோதிக்கப்படுகிறது. இந்த பராஷாவின் 22 ஆம் அத்தியாயத்தில், யிட்ஸ்காக்கை பலியாகக் கொடுக்க கடவுள் அவரை அழைக்கிறார்.  (ஆதியாகமம் 22:3)

ஆரம்பத்தில் இருந்தே, அவ்ராஹாம் கடவுளின் கட்டளையின் மகத்துவத்தை எண்ணி மலைத்த போதிலும் கடவுளை நம்பினார். ஒருவேளை, அந்த நம்பிக்கையில் அவர் பயின்ற ஒரு வழி அவரது மகன் இஸ்மயேலை அனுப்பி வைப்பதாகும். (ஆதியாகமம் 22:13)

அவ்ராஹாமின் விசுவாசம் மற்றும் கடவுள்மீது நம்பிக்கை இருந்ததால், கடவுள் யிட்ஸ்காக்கிற்கு பதிலாக மாற்று பலியை வழங்கினார். அதேபோல், அவ்ராஹாமின் விசுவாசத்தில் பங்கெடுக்கும் அனைவரின் பாவங்களுக்கும் கடவுள் ஒரு மாற்று பலியை வழங்கினார்.

(யோவான் 3:16)

Prev
Next