பராஷா வய்யிக்ரா (அவர் அழைத்தார்): மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த புதிய ஆரம்பம்

வய்யிக்ரா (அவர் அழைத்தார்) וַיִּקְרָא

யாத்திராகமம் 1:1–5:26; ஏசாயா 43:21–44:23; எபிரேயர் 10:1–18

பராஷா பெயர்24 வய்யிக்ரா, וַיִּקְרָא

கடந்த வாரம், யாத்திராகமம் புத்தகத்தை முடித்தோம்.

இந்த ஷப்பாத், லேவியராகமம் புத்தகத்தைப் படிக்கத் தொடங்குகிறோம். וַיִּקְרָא வய்யிக்ரா என்று எபிரேய மொழியில் உள்ள வார்த்தைக்குப் பொருள் அவர் அழைத்தார்.

பெசாக் (பஸ்கா) தயாரிப்பில் சிறப்பு டோரா வாசிப்புகளைக் கொண்ட நான்கு பராஷியோட்களில் இந்த ஷப்பாத்  கடைசியாக உள்ளது, இது இரண்டு குறுகிய வாரங்கள் மட்டுமே!

இது ஷப்பாத் ஹாகோடேஷ் (மாதத்தின் ஷப்பாத் ) என்று அழைக்கப்படுகிறது, மேலும் யாத்திராகமம் 12: 1–20 இலிருந்து ஒரு சிறப்பு வாசிப்பு சேர்க்கப்பட்டுள்ளது, இது பெசாக் (பஸ்கா) விதிகளை விவரிக்கிறது.

இந்த ஷப்பாத் நீசான் மாதத்தின் முதல் மாதத்தை (ரோஷ் கோடேஷ்) குறிக்கிறது, இது கடவுள் விவிலிய நாட்காட்டியின் முதல் மாதமாக நியமித்த நிலையுடையது.

எகிப்தில் அடிமைத்தனத்திலிருந்து யூத மக்கள் விடுவிக்கப்பட்ட மாதம், அடிமைத்தனத்தின் வீடு என்பதால் நீசான் ஆண்டின் முதல் மாதமாக மாற்றப்பட்டது.

உண்மையில், அது ஒரு புதிய ஆண்டு. ஆகவே, யூத மக்களுக்கு Tishri / תִּשְׁרִי‎ / டீஷ்ரீயின் ஏழாவது மாதத்தில் ஒருவருக்கொருவர் புத்தாண்டு வாழ்த்துகளைத் தெரிவிப்பதைத் தவிர இன்று மக்களுக்கு மீண்டும் புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்! (கிரிகோரியன் நாட்காட்டியைப் பின்பற்றுபவர்களுக்கு ஜனவரி 1 ஆம் தேதி),

(யாத்திராகமம் 12: 1-2)

சந்திர நாட்காட்டி

சந்திர அடிப்படையிலான காலெண்டரை ஏற்றுக்கொள்வதில், இஸ்ரயேல் எகிப்தின் சூரிய நாட்காட்டியிலிருந்து ஒரு தெளிவான இடைவெளியைக் கொண்டு வந்தது, சூரிய நாட்காட்டி என்பது “சூரியக் கடவுளின்” புறமத வழிபாட்டை கௌரவித்தது.

எகிப்திலிருந்து வெளியேறுவதற்கு சற்று முன்பு இஸ்ரயேல் மக்களை கடவுள் கையாண்ட முதல் பிரச்சினைகளில் ஒன்று நேரத்தைக் குறிப்பதாகும்.

விவிலிய புத்தாண்டை அமைக்க கடவுள் ஏன் அந்த தருணத்தை தேர்ந்தெடுத்தார்?

காரணம், விடுதலை பெற்ற ஒரு நபருக்கு மட்டுமே தனது வாழ்க்கையை ஒழுங்கு செய்ய ஒரு நாட்காட்டி தேவை. ஒரு அடிமை எழுந்து, வேலை செய்கிறான், தூங்குகிறான், அவனது முழு இருப்பையும் அவன் அல்லது அவள் எஜமானரின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப கட்டளையிடுகிறான். ஆகவே, கடவுள் தம் மக்களிடம், “இப்போது நீங்கள் ஒரு சுதந்திர தேசம், உங்கள் சொந்த நாட்காட்டியைக் கொண்டிருங்கள்!” என்று அமைத்துக் கொடுத்தார்.

பாரம்பரிய யூத மதத்தில், எகிப்தில் அடிமைத்தனத்திலிருந்து மீட்பும்,  நீசான் மாதமும் தொடங்கியதைப் போலவே, மேசியாவும் நம் நித்திய மீட்பைக் கொண்டுவருவதற்காக இந்த மாதம் திரும்புவார் என்று நம்பப்படுகிறது.

அது எவ்வளவு உண்மை. நீசான் மாதத்தில் இயேஷூவா ஹமாஷியாக் (இயேசு மேசியா) நமக்காக துன்பப்பட்டார். ஆகவே, பாவத்திலிருந்தும் மரணத்திலிருந்தும் நாம் மீட்கப்பட்ட கட்டத்தில் தொடங்கி எல்லா நேரத்திலும் நாம் கணக்கிடலாம். நீசான் உண்மையிலேயே யூதர்களுக்கும் புறஜாதியினருக்கும் ஒரு புதிய தொடக்கமாகும்.

யூத மதம் அதன் அனைத்து போராட்டங்களுடனும், வனப்பகுதி உலகின் பிரதிபலிப்பே  என்று கற்பிக்கிறது. டோரா யூத மக்களுக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டிருந்தாலும், அது யூத மக்களுக்கு மட்டுமல்ல. பிரபஞ்சத்தின் படைப்பாளரான இஸ்ரயேலின் கடவுளை அணுகும் அனைவருக்கும் இருளிலும் பலத்திலும் உள்ள அனைவருக்கும் வெளிச்சத்தைக் கொடுப்பதற்காக தேவன் வனாந்தரத்தில் டோராவை அருளினார்.

 பிரசாதங்களின் பொருத்தம்

லேவியராகமம் 1: 2-3

டோரா பகுதி, வயிக்ரா, கோர்பன் ஓலா (עוֹלָה) அல்லது எரிபலி / Burnt Offerings உள்ளிட்ட கோர்பானோத் (קָרְבָּנוֹת பிரசாதம் / பலி / காணிக்கை / படையல் / தியாகம்) சட்டங்களைக் கையாள்கிறது.

ஓலா என்ற எபிரேய பெயர்ச்சொல் ‘மேலே செல்கிறது’ என்ற பொருள் கொண்டது, ஏனென்றால் பூசாரி பலிபீடத்தின் மீது மரத்திலுள்ள பிரசாதங்களை எரிப்பார், நறுமணம் இறைவனால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.

கோர்பானோத் என்ற எபிரேய சொல் k-r-v (קרב) என்ற மூல வார்த்தையிலிருந்து வந்தது, அதாவது நெருக்கமாக இருக்க வேண்டும் (கரோவ்). கடவுளால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பிரசாதங்கள், அவருக்கும் அவருடைய மக்களுக்கும் இடையிலான நெருக்கத்தையும் மீட்டெடுக்கின்றன.

நம்முடைய அக்கிரமங்களும் பாவங்களும் தான் கடவுளிடமிருந்து நம்மைப் பிரித்து, அவருடன் நெருங்கிய உறவை ஏற்படுத்துவதிலிருந்தோ அல்லது பராமரிப்பதிலிருந்தோ தடுக்கின்றன.

 ஏசாயா 59: 2

சில புதிய உடன்படிக்கை விசுவாசிகள் லேவியராகமத்தில் உள்ள சட்டங்கள் பொருத்தமற்றவை மற்றும் வழக்கற்றுப்போனவை என்று கருதினாலும், பாவத்திற்கு பரிகாரம் செய்வதற்காக இரத்த பலி என்ற இந்த கருத்தை புரிந்து கொள்ள நாம் அவற்றைப் படிக்க வேண்டும். இது மீட்பிற்கான கடவுளின் திட்டத்தில் உள்ள முக்கிய கருத்து, மேசியா இயேசுவின் தியாக மரணத்தை சரியாக புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது.

இந்த இரத்த தியாகங்களை புரிந்து கொள்ளாமல் ரோமானிய மரணதண்டனை அடிப்படையில் இயேசுவின் மரணத்தை புரிந்து கொள்ள முயற்சிப்பது அடித்தளம் இல்லாமல் ஒரு வீட்டைக் கட்ட முயற்சிப்பது போன்றது. வீடு ஒரு காலத்திற்கு நீடிக்கும், ஆனால் அந்த திடமான அடித்தளம் இல்லாமல் கடுமையான புயல்களைத் தாங்காது.

அதேபோல், கடவுளுடைய வார்த்தையை சரியாகப் புரிந்துகொள்வதற்கும், வாழ்க்கையின் புயல்களை வெற்றிகரமாக வழிநடத்துவதற்கும் கடவுளுடைய வார்த்தையில் ஒரு உறுதியான அடித்தளம் இருக்க வேண்டும்.

சிலருக்கு, கடந்தகால பாவங்களைப் பற்றிய ஒரு குற்றவுணர்வு கொண்ட மனசாட்சியால், மன்னிப்பைப் பெற்றிருந்தாலும், அவர்கள் கடவுளிடமிருந்து அந்நியப்படுத்தப்பட்டதாக உணர்கிறார்கள். ஆயினும், கடவுளுடனான சரியான உறவுக்கு நம்மை மீட்டெடுப்பதற்கும், குற்றவுணர்வு கொண்ட மனசாட்சியின் எந்த கசடையும் முற்றிலும் தூய்மைப்படுத்துவதற்கும் இயேசுவின் இரத்தம் சிந்தப்பட்டது:

எபிரெயர் 9:14

இதுபோன்ற போதிலும், மேசியாவில் இருப்பவர்கள் சுதந்திரமானவர்கள் என்று கடவுளுடைய வார்த்தை வாக்குறுதி அளித்திருந்தாலும், இயேசுவின் சில சீஷர்கள் குற்ற உணர்ச்சியுடனும் கண்டனத்துடனும் போராடுகிறார்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில்.

ரோமர் 8: 1

நாம் அநீதி இழைத்தவர்களுக்கு மறுசீரமைப்பு அல்லது நீதி செய்ய வேண்டியதில்லை என்று நாம் இருக்கக் கூடாது. எந்தவொரு காணிக்கையுடனும் பலிபீடத்திற்கு வருவதற்கு முன்பு, நாம் அநீதி இழைத்தவர்களைத் தேடி அழைக்கவும் அவர்களுடன் நீதியானதை செய்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று இயேசு தெளிவாகக் கற்பித்தார். (மத்தேயு 5: 23–26; லேவியராகமம் 5:16).

 எபிரெயர் 10:22

தூய்மையான நீர் Mikveh / מִקְוֶה / மிக்வெஹ்வைக் குறிக்கிறது, நீர் மூழ்கி எழும் சடங்கானது நமது புதிய ஆன்மீக பிறப்பின் அடையாளமாகும்.

நம்முடைய இருதயங்கள் சுத்தம் செய்யப்பட்டு (இயேசுவின் இரத்தத்தால் தெளிக்கப்பட்டு) மற்றும் மிக்வாவில் மூழ்கியிருக்கும் நம் உடல்கள் மட்டுமே நம் நம்பிக்கையின் இந்த உறுதிப்பாட்டைக் கொண்டிருக்க முடியும் – புதிய ஆன்மீக பிறப்பு, அது கடவுளிடம் நெருங்கி வர அனுமதிக்கிறது.

நம்முடைய கடந்த காலத்தைப் பற்றிய ஒரு குற்றவாளி மனசாட்சி இருந்தால், கடவுளுடனான நெருக்கம் மற்றும் மேசியாவின் உடலில் உள்ள மற்ற விசுவாசிகளிடமிருந்தும் நம்மைப் பிரிக்கும்.

மேசியாவின் சரீரமாக மற்ற விசுவாசிகளுடன் நாம் தொடர்ந்து சந்திப்பதை உறுதிசெய்ய மேற்கண்ட வேதம் (எபிரெயர் 10:22) ஒரு அறிவுரையைத் தொடர்ந்து வருகிறது (எபிரெயர் 10: 24-25). யேசுவாவைப் பின்பற்றுபவர்களிடமிருந்து நம்மை தனிமைப்படுத்தினால் பாவத்திலிருந்து விடுபடுவோம் என்று எதிர்பார்க்க முடியாது. நாம் ஒருவருக்கொருவர் பொறுப்புக் கூற வேண்டும், பரிசுத்த வாழ்க்கையை வாழ ஒருவருக்கொருவர் அறிவுறுத்த வேண்டும்.

நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் நல்லிணக்க ஊழியம் வழங்கப்பட்டிருப்பதால், நாம் குணப்படுத்துவதற்கும் மீட்டமைப்பதற்கும் முகவர்களாக இருக்க வேண்டும்.

தெளிக்கும் இரத்தம்

அந்த இளம் காளையை அவர் ஆண்டவர் திருமுன் அடிப்பார். ஆரோனின் புதல்வராகிய குருக்கள் அதன் இரத்தத்தைக் கொண்டு வந்து, சந்திப்புக் கூடார நுழைவாயிலில் இருக்கும் பலிபீடத்தின் மேல் சுற்றிலும் தெளிப்பர்.
– லேவியராகமம் 1:5

குரு அந்த இரத்தத்தில் தம் விரலைத் தோய்த்து ஆண்டவர் திருமுன் தொங்குதிரைக்கு முன்பாகத் தெளிப்பார். லேவியராகமம் 4:17

அதேபோல், புதிய உடன்படிக்கையின் பிரதான ஆசாரியராக (கோஹேன் ஹகாடோல்) இருந்த இயேஷூவாவின் இரத்தமும் கர்த்தருக்கு முன்பாக ஏழு முறை தெளிக்கப்பட்டதாக சிலர் கூறுகிறார்கள்:

கெத்செமனே தோட்டத்திலுள்ள பிதாவிடம் ஜெபித்தபோது, ​​இயேசு இரத்தத் துளிகளை வியர்த்தார்:

  1. “அவரோ மிகுந்த வேதனைக்குள்ளாகவே, உருக்கமாய் இறைவனிடம் வேண்டிக் கொண்டிருந்தார். அவரது வியர்வை பெரும் இரத்தத் துளிகளைப் போலத் தரையில் விழுந்தது.” (லூக்கா 22:44)
  2. அவரைக் கண்ட பலர் திகைப்புற்றனர்; அவரது தோற்றம் பெரிதும் உருக்குலைந்ததால் மனித சாயலே அவருக்கு இல்லாதிருந்தது; மானிடரின் உருவமே அவருக்கு இல்லை. (ஏசாயா 52:14)
  3. அடிப்போர்க்கு என் முதுகையும், தாடியைப் பிடுங்குவோhக்கு என் தாடையையும் ஒப்புவித்தேன். நிந்தனை செய்வோர்க்கும் காறி உமிழ்வோர்க்கும் என் முகத்தை மறைக்கவில்லை. (ஏசாயா 50:6)அப்போது அவர் பரபாவை அவர்கள் விருப்பத்திற்கிணங்க விடுதலை செய்தான்; இயேசுவைக் கசையால் அடித்துச் சிலுவையில் அறையுமாறு ஒப்புவித்தான். (மத்தேயு 27:26)
  4. வீரர்கள் ஒரு முள்முடி பின்னி அவர் தலையின்மேல் வைத்து, செந்நிற மேலுடையை அவருக்கு அணிவித்தார்கள். (யோவான் 19:2)
  5. அடிப்போர்க்கு என் முதுகையும், தாடியைப் பிடுங்குவோhக்கு என் தாடையையும் ஒப்புவித்தேன். நிந்தனை செய்வோர்க்கும் காறி உமிழ்வோர்க்கும் என் முகத்தை மறைக்கவில்லை. (ஏசாயா 50: 6)
  6. அவர்கள் அவருடைய கைகளையும் கால்களையும் துளைத்தனர். (சங்கீதம் 22:16; லூக்கா 24:39; யோவான் 20:27)
  7. அவர்கள் ஒரு ஈட்டியால் அவருடைய பக்கத்தைத் துளைத்தார்கள், இரத்தமும் தண்ணீரும் வெளியே வந்தன. (சங்கீதம் 22:14; ஏசாயா 53:5; யோவான் 19:34)

சாத்தானிய மோசடி 

டோராவுக்குத் தேவையான அனைத்து தியாகங்களையும் விலங்கு உரிமை ஆர்வலர்கள் படிக்கப் படிக்க திகைக்கிறார்கள். சிலர், கிறிஸ்தவர்கள் கூட, இரத்த பலி பற்றிய முழு கருத்துக்களை சங்கடமாக பார்க்கிறார்கள். இரத்தத்தின் மீதான நம்முடைய இயல்பான மனித வெறுப்பு ஒரு காரணம். மற்றொரு காரணம் தீய சாத்தானிய சடங்குகளுடனான தொடர்பு.

இருளின் சக்திகளுக்கு இரத்த பலி செய்யும் தன் சொந்த முறையை சாத்தானியம் அனுசரிக்கிறது.

அதேபோல், சாத்தான் பெரும்பாலும் கடவுளுடைய வார்த்தையைத் திருப்பவும், திசை திருப்பவும் முயற்சிக்கிறான், அதை தன் தீய நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்துகிறான். இயேசு வனாந்தரத்தில் சோதிக்கப்பட்டபோது அவர் இதை எப்படி செய்தார் என்பதற்கு லூக்கா 4 நமக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு தருகிறது.

கடவுளின் பரிசுத்த காரியங்களான இரத்த பலிகளை போலியான திட்டங்களாக மாற்றுவதன் மூலம் சாத்தான் தவறாக வழிநடத்துகிறான்.

விலங்குகளை சடங்கு முறையில் கொல்வது பல்வேறு புறமத மதங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் தங்கள் பொய்யான தெய்வங்களை சமாதானப்படுத்துவதற்காக நடைமுறையில் உள்ளது. பல கலாச்சாரங்களில் சுத்திகரிப்பு விழாக்களில் விலங்கு பலி  கொடுக்க பயன்படுத்தின. இவற்றில் சில (எபிரேயர்களுடன் சேர்த்து) அடங்கும்: கிரேக்கர்கள், ரோமானியர்கள், பண்டைய எகிப்தியர்கள், ஆஸ்டெக்குகள் மற்றும் யோருப்பா.

விலங்கு பலி கொடுப்பது இன்றும் நடைமுறையில் உள்ளது? “கோர்பானோட்” கோயில் இல்லாமல் வழங்க முடியாது என்பதால், தற்போது யூத மதத்தில் அது இல்லை.

இருப்பினும், யூத மதத்திற்கு வெளியே, இது நடைமுறையில் உள்ளது. இன்றுவரை சாண்டேரியாவை( Santeria) பின்பற்றுபவர்கள் (கரீபியன் வம்சாவளியைச் சேர்ந்த ஒரு மதம்) நோயுற்றவர்களைக் குணப்படுத்த சில விலங்குகளை பலி கொடுக்கிறார்கள் அல்லது அவர்களின் சடங்கு நடவடிக்கைகளின் ஒரு பகுதியாக தங்கள் கடவுளுக்கு (ஒரிசா) நன்றி தெரிவிக்கிறார்கள்.

சில கிரேக்க கிராமங்களில் சில கிறிஸ்தவர்களும் உள்ளனர், அவர்கள் கோர்பேனியா என்று அழைக்கப்படும் ஒரு நடைமுறையில், புனிதர்களுக்கு விலங்குகளை பலியிடுகிறார்கள்.

மனித தியாகம்

கடவுளின் தியாக பலியிடும் முறைக்கு மாறாக சாத்தானிய, போலியான சில கலாச்சாரங்கள் மற்ற மதங்களில் காணப்படுகிறது, அதில் மனிதர்கள் தங்கள் கடவுளுக்கு மிகச் சிறந்ததைக் கொடுப்பதற்கான ஒரு வழியாக பலியிடப்பட்டனர்.

பூகம்பங்கள், வெள்ளம் அல்லது எரிமலை வெடிப்புகள் போன்ற இயற்கை பேரழிவுகளின் காலங்களில், அவர்களின் தெய்வத்தின் கோபம் அல்லது அதிருப்திக்கு சான்றாக வரலாற்று ரீதியாக புரிந்து கொள்ளப்பட்ட பிற கலாச்சாரங்கள், தங்கள் கடவுள்களின் கோபத்தை சமாதானப்படுத்தும் நம்பிக்கையில் மனித பலியை  முன்வைத்துள்ளன.

இது ஒரு காலத்தில் இருந்ததைப் போலவே நடைமுறையில் இருந்தாலும், இல்லாவிட்டாலும், சாத்தான் வழிபாட்டாளர்களும், தீமையை வணங்குபவர்களும் பண்டைய காலங்களிலிருந்தே மனித இரத்த பலியை செய்து வருகின்றனர், ஆகவே, இன்று வரை பிரதான நீரோட்டத்திற்கு வெளியே ரகசிய சமூகங்களுக்குள் சாத்தானை பின்பற்றுபவர்களிடையே இது தொடரும்  கலாச்சாரம்.

யூத மதம், மனித தியாகம் என்ற கருத்தை வெறுக்கிறது, ஏனென்றால் அது எலோஹிமுக்கு வெறுக்கத்தக்கது, ஏனெனில் இது எழுதப்பட்டுள்ளது: “ நீ உன் சந்ததியில் யாரையாகிலும் மோலேகுக்கென்று தீக்கடக்கும்படி இடங்கொடாதே; உன் தேவனுடைய நாமத்தைப் பரிசுத்தக் குலைச்சலாக்காதே; நான் கர்த்தர். ” (லேவியராகமம் 18:21)

இந்த காரணத்தினால்தான் பெரும்பாலான யூத மக்கள் இயேசுவை நம்புவது மிகவும் கடினம் – மனித தியாகம் எப்போதும் புறமதத்துடன் தொடர்புடையது மற்றும் கண்டிப்பாக தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது.

ஒரு உண்மையான கடவுள் தனது மக்களை புறமத வழிபாட்டு பழக்கவழக்கங்களிலிருந்தும் குறிப்பாக மனித பலி நடைமுறையிலிருந்தும் முற்றிலுமாக தடைசெய்தார்.

 உபாகமம் 12:31

மனித தியாகத்தை கடவுள் வெறுக்கிறார் என்பதை அறிந்த, குறிப்பாக ஒரு மகனின் அல்லது மகளின் பெற்றோரின் கையில், யூத மக்கள் இயல்பாகவே நம் கடவுள் ஒருபோதும் ஒருவரை மிருகங்களைப் போலவே பதில் மரணத்தை, இறக்க அனுமதிக்க மாட்டார் என்று கருதுகிறார்கள்.

யூத மக்களுக்காக மேசியா மூலம் இரட்சிப்பைப் பெறுவதற்கு இது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க தடுமாற்றமாகும். இருப்பினும், பண்டைய தீர்க்கதரிசி ஏசாயா நீண்ட காலத்திற்கு முன்பே எலோஹிம் நம்முடைய பாவங்களையும் அக்கிரமங்களையும் மேசியாவின் மீது வைக்க திட்டமிட்டதை வெளிப்படுத்தினார்.

ஏசாயா 53: 5–6

சட்டவிரோத வாழ்க்கையை வாழ உறுதியுடன் இருந்த ஒரு மக்களால் தான் தனது கோர்பனோட் செய்யப்பட வேண்டும் என்று கடவுள் விரும்பவில்லை.

அவருடன் கூட்டுறவு கொள்வதற்கும் சரியான மனதுடன் இருப்பதற்கும் அவை ஒருபோதும் மாற்றாக இருக்கவில்லை.

அதேபோல், இயேசுவின் உயிர்த் தியாகம் என்பது, தம் தந்தையிடம் நெருங்கி வர முற்படும் ஒரு நபரின் கூட்டுறவை மீட்டெடுப்பதற்கும், அவர்கள் செய்த பாவங்களில் இருந்து மனதார மனந்திரும்புவதற்கும், பலியை அவர்கள் சார்பாக ஒரு இலவச பரிசாக அளித்தது ஆகும்.

கடவுளின் ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தம் (யேசுவா) அவர் யார்? அவர் என்ன செய்தார்? என்பதை அறிந்தவர்களை அவர்கள் செய்த பாவத்திலிருந்து விலக்கி, அவரைப் பின்பற்றுபவர்களின் பாவங்களை நீக்குகிறார்.

கடவுள் தியாகத்தில் மகிழ்ச்சியடையவில்லை, ஆனால் அதை வழங்கும் நபரின் நீதியான இதயத்தின் பேரில் மகிழ்ச்சி கொள்கிறார்.

எபிரேய தீர்க்கதரிசிகள் அனைவரும் அக ஒழுக்கத்துடனும், நன்மையுடனும் இல்லாமல் தியாகங்களைச் செய்வது வீண் என்று மக்களுக்கு எச்சரித்தனர்.

இறுதியில், நம் ஒவ்வொருவரிடமும் கடவுள் கோருவது, கடவுள் மற்றும் மனிதனிடம் நீதி, கருணை மற்றும் பணிவு ஆகியவற்றைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்.

மீகா 6: 8

அவருடைய மரணம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதல் மூலம் பாவத்தின் தீய எஜமானிடமிருந்து நம்மை விடுவித்த இயேசு, நீதியாக இருக்கவும், கருணையை நேசிக்கவும், நம் கடவுளுடன் தாழ்மையுடன் நடக்கவும் நமக்கு சக்தியைக் கொடுத்திருக்கிறார்.

Prev
Next