பராஷா வயெரா(நான் தோன்றினேன்): மீட்பின் வெளிப்பாடுகள்

வயெரா (நான் தோன்றினேன்)וַאֵרָא 

யாத்திராகமம் 6:2–9:35; எசேக்கியேல் 28:25–29:21; ரோமர் 9:14–33

பராஷா பெயர்14 வயெரா, וָאֵרָא

கடந்த வார டோரா ஆய்வில், கடவுள் சினாய் மலையின் அடிவாரத்தில் எரியும் புதரில் தோன்றினார், இஸ்ரயேலரை பார்வோனின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து வெளியேற்றும்படி அவருக்கு அறிவுறுத்தினார். தன்னுடைய பேச்சு மெதுவாக இருப்பதாக மோஷே உணர்ந்ததால், கடவுள் தனது சகோதரர் ஆரோனை தனது செய்தித் தொடர்பாளராக நியமித்தார்.

சகோதரர்கள் பார்வோனுக்கு முன்பாகச் சென்றபோது, இஸ்ரயேலரை விடுவிக்க அவர் மறுத்துவிட்டார். நிலைமையை சிறப்பாக மாறுவதற்கு பதிலாக, இஸ்ரயேலரின் அடிமைத்தனம் மேலும் அடக்குமுறையாக மாறியது. பார்வோன் அவர்கள் தங்கள் சொந்த வைக்கோலை சேகரிக்க வேண்டும் (முன்பு இது அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது) மற்றும் அதே அளவு செங்கற்களை உற்பத்தி செய்யவும் வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டான்.

இஸ்ரயேல் புத்திரர் மோஷேயிடம் புகார் செய்தார்கள், ஆகவே, அவர்களுடைய துன்பங்களை அவர் தேவனுக்கு முன்பாகக் கொண்டுவந்தார், அவர் விஷயங்களைத் திருப்புவார் என்று அவருக்கு உறுதியளித்தார். தேவன் அவரிடம் இஸ்ரயேலரை வலிமையான விடுதலையுடன் காப்பாற்றுவார் என்று மட்டுமல்ல, பார்வோன் அவர்களை எகிப்திலிருந்து விரட்டுவார் என்றும் சொன்னார்.

கடவுள் இஸ்ரயேல் கடந்த, தற்போதைய மற்றும் எதிர்காலத்தை மீட்டுக்கொள்கிறார்

இந்தப் பராஷாவில், கடவுள் மோஷேக்கு நான்கு மீட்பின் செயல்களைச் செய்வார் என்று வாக்குறுதி அளிக்கிறார்: இஸ்ரயேலரை எகிப்தில் அவர்கள் அனுபவித்த துன்பங்களிலிருந்து வெளியே கொண்டு வருவார், அவர்களை  அடிமைத்தனத்திலிருந்து மீட்பார், அவர்களை நீட்டிய கையால் அவர்கள் அடக்குமுறையிலிருந்து மீட்டு, அவர்களைத் தங்கள் தேசமாக எடுத்துக்கொள்வார்.

இந்த நான்கு வாக்குறுதிகள் மீட்பின் நான்கு வெளிப்பாடுகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன, மேலும் அவை பாரம்பரியமாக பஸ்கா சேடர் (சடங்கு உணவு) போது நான்கு கோப்பைகள் கொடிமுந்திரி திராட்சைப் பழச்சாறுடன் நினைவுகூரப்படுகின்றன.

யாத்திராகமம் 6: 6-7-ல் எழுதப்பட்ட இந்த விடுதலையின் ஒவ்வொரு செயலுக்கும், கடவுள் பின்வரும் எபிரேய வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்தினார்:

Hotzeiti ஹோட்செதீ (הוֹצֵאתִי), நான் வெளியே கொண்டு வருவேன்;

Hitzalti ஹிட்சால்டீ (הִצַלְתִּי), நான் மீட்பேன்;

Ga’alti கால்டீ (גָאַלְתִּי), நான் மீட்டுக்கொள்வேன்; மற்றும்

Lakachti லாகாஹ்டீ (לָקַחְתִּי), நான் எடுத்துக்கொள்வேன்.

மீட்பின் ஐந்தாவது வெளிப்பாட்டையும் கடவுள் செய்கிறார். அவர் தம் மக்களை மீண்டும் தங்கள் சொந்த நிலத்திற்கு கொண்டு Heveiti ஹேவெய்தீ (הֵבֵאתִי) வருவார் என்று அவர் உறுதியளிக்கிறார்.

யாத்திராகமம் 6:8

இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, யூத மக்கள் வாக்குறுதியளிக்கப்பட்ட தேசத்தில் வாழ்ந்தபோது, இந்த ஐந்தாவது உணர்வு வெளிப்பாடு பஸ்கா சேடரின் போது ஐந்தாவது கோப்பை திராட்சைப் பழச்சாறுடன் நினைவுகூரப்பட்டிருக்கலாம்.

கடவுள் யூத மக்களை நாடுகடத்தலில் இருந்து மீட்டு அவர்களை மீண்டும் தேசத்துக்குக் கொண்டுவந்தாலும், ஐந்தாவது கோப்பை மேசியா மூலம் ஒரு முழுமையான மீட்பைக் குறிக்கும் என்று கருதப்படுகிறது.

ஆகவே, பஸ்கா சேடரில் இந்த ஐந்தாவது கோப்பை எலியாவின் கோப்பை / Cup of Elijah என்று அழைக்கப்படுகிறது, இது மேசியா மற்றும் அவரது மேசியானிய ஆட்சியின் வருகையை அறிவிக்க பூமிக்குத் திரும்பும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் எலியா தீர்க்கதரிசி அவர்களுக்காகத் தீண்டப்படாமல் வைக்கப்படும்.

கடவுள் ஒரு வார்த்தையைப் பேசும்போது, ​​இயற்கையில் சூழ்நிலைகள் எவ்வாறு தோன்றினாலும், அவர் சொன்னது போலவே அது செய்யப்படும்.

இன்னும், நாம் வீழ்ந்த உலகில் வாழ்கிறோம். நம்மில் பலர் நம்முடைய சொந்த துன்பங்கள் மற்றும் இழப்புகளில் கவனம் செலுத்துவதால் ஏற்படும் ஆன்மீக மயக்க நோயால் (குறுகிய பார்வை) பாதிக்கப்படுகிறோம்.

இஸ்ரயேலர் வேறுபட்டவர்கள் அல்ல. அவர்கள் மிகவும் தாழ்த்தப்பட்டவர்களாகவும் ஆவியால் துக்கமாகவும் இருந்தார்கள், கர்த்தர் தங்களுக்குச் செய்வார் என்று மோஷே சொன்னதை அவர்களால் நம்ப முடியவில்லை. அவருடைய நம்பிக்கையின் வார்த்தைகளை அவர்களால் கேட்க கூட முடியவில்லை.

யாத்திராகமம் 6:9

மனித இயல்புடைய இந்த போக்கு, நாம் மக்களுக்கு ஊழியம் செய்யும் போது பொறுமையாகவும் இரக்கமாகவும் இருக்க நினைவூட்ட வேண்டும்.

இன்றும் கூட, இந்த அடிமைத்தனம் மிகவும் கொடூரமானதாகவும், அவர்களுடைய ஆவி மிகவும் உடைந்துவிட்டதால், பலரால் இயேசுவின் நற்செய்தியைப் பிரசங்கிப்பவர்களையும் கேட்க முடியாது. சில சமயங்களில், அவர்கள் நாம் கடவுளின் சக்தியில் நடப்பதை அவர்கள் பார்க்க வேண்டும், அவர்கள் கேட்பதற்கும் நம்புவதற்கும் முன்பாக அடையாளங்களையும் அதிசயங்களையும் எதிர்பார்க்கிறார்கள்.

சில நேரங்களில், நாம் உண்மையாக விதைகளை விதைக்க வேண்டும், கடவுள் அவற்றை வளர்க்கும்போது பொறுமையாக காத்திருக்க வேண்டும். 1 கொரிந்தியர் 3:6

கடவுள் அவர்களுக்குக் கட்டளையிட்டபடியே, மோஷேயும் அவருடைய சகோதரரான ஆரோனும் (Aaron / אַהֲרֹן ‎/ அஹரோன்) மீண்டும் மீண்டும் பார்வோனுக்குத் திரும்பி, வனாந்தரத்தில் அவருக்கு(கடவுளுக்கு) சேவை செய்யும்படி கடவுளுடைய மக்களை விடுவிக்கும்படி கோரினார்.

கடவுள் எகிப்திலிருந்து இஸ்ரயேலை மீட்பது பற்றிய இந்த முழு நிகழ்வும் haSatan/ חַשָּׂטָן / ஹசாதான் (அதாவது, விரோதி) ஆளும் இருளின் ராஜ்யத்திலிருந்து கர்த்தரால் ஆளப்படும் ஒளி ராஜ்யத்திற்கு நாம் இரட்சிக்கப்படும் ஒரு ஆன்மீக நிகழ்வினை இணையாகக் கொண்டுள்ளது.

பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டியான இயேசுவை விசுவாசிப்பதன் மூலம் நாம் விடுவிக்கப்படுகிறோம், மேலும் அது வெறுமனே விலகியிருந்து நம் சொந்த காரியத்தைச் செய்ய அல்ல, இஸ்ரயேலரைப் போலவே, நம்முடைய சுதந்திரத்தின் நோக்கம் உயிருள்ள கடவுளுக்கு சேவை செய்வதாகும். கொலோசெயர் 1:13-14

அற்புதங்கள் மற்றும் அதிசயங்கள் இருந்தபோதிலும் பார்வோன் பெருமையாக இருக்கிறார்

பார்வோனுக்கு காண்பிக்க கடவுள் மோஷேக்கும் ஆரோனுக்கும் ஒரு சிறப்பு அடையாளத்தைக் கொடுத்தார். எபிரேய மொழியில் அடையாளம் Mopheth / מוֹפֵת / மொஃபெத் என்று அழைக்கப்படுகிறது, அதாவது ஒரு அற்புதம் அல்லது அதிசயம். ஆரோன் தன் குச்சியை பார்வோனுக்கு முன்பாக கீழே எறிந்தான், அது மாற்றப்படும். பெரும்பாலான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புகளில், குச்சி ஒரு பாம்பாக மாறியது; ஆனால் எபிரேய மொழியில், பயன்படுத்தப்படும் சொல் டானின், அதாவது ஒரு முதலை. எனினும் பொதுவாக இதுவும் ஒரு தற்கால எபிரேய மொழி வழக்காகவே இருப்பதால், “பாம்பு” என்ற சொல்லே மொழிபெயர்ப்புகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ஆயினும், கடவுள் முன்னறிவித்தபடி, பார்வோன் மக்களை விடுவிக்க மறுத்துவிட்டார்; ஆகையால், கடவுள் தனது தீர்ப்பை எகிப்து மீது பத்து வாதைகளின் வடிவத்தில் அனுப்பினார். யாத்திராகமம் 7:4

இந்த வாதைகள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பஸ்கா சேடரில் இரண்டாவது கோப்பை திராட்சைப் பழச்சாறு அருந்தும் போது நினைவில் கொண்டு வரப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு வாதைகளுக்கும் கோப்பையில் இருந்து ஒரு துளி அகற்றப்படுகிறது, அதே நேரத்தில் குடும்பத் தலைவர் எபிரேய மொழியில் தீர்ப்புகளின் பட்டியலைப் படிப்பார்.

இந்த வழக்கத்தின் பின்னணியில் உள்ள யோசனை என்னவென்றால், மற்றவர்கள் கஷ்டப்படுகையில் நம் கோப்பை (மகிழ்ச்சியைக் குறிக்கும்) முழுமையாக இருக்க முடியாது.

முதலாவதாக, நைல் நதியின் நீர் இரத்தமாக (எபிரேயத்தில் – டாம்) மாற்றப்பட்டது, இதனால் அதைக் குறைக்க முடியவில்லை. பின்னர் தவளைகள் நிலத்தை திரட்டின, பின்னர் பேன் துன்புறுத்தப்பட்ட மனிதன் மற்றும் மிருகத்தின் தொற்று.

பேன்களின் தொற்று வரை, எகிப்திய மந்திரவாதிகள் மற்றும் சூனியக்காரர்கள்  வாதைகளை நகலெடுக்க முடிந்தது, ஆனால், இந்த தொற்று அவர்களால் செய்து காட்ட முடியவில்லை. எனவே, இது கடவுளின் விரல் என்று அவர்கள் அங்கீகரித்தனர். யாத்திராகமம் 8:19

பார்வோன் தன் இருதயத்தை கடினப்படுத்தியிருந்தான், நியாயத்தின் குரலைக் கேட்க மறுத்தான்  – இது பெருமையின் உறுதியான அறிகுறிகளில் ஒன்றாகும். ஒரு தாழ்மையான மனிதர் விருப்பத்துடன் திருத்தம் பெறுவார், ஆனால் பெருமிதம் கொண்ட ஒருவர் உடனடியாக தற்காப்பு கேடயத்தை எடுப்பர், மற்றவர்களுக்கு செவிசாய்க்க மாட்டார். இது அவருக்கு வீழ்ச்சியைக் கொண்டுவரும். நீதிமொழிகள் 16:18

பார்வோனுக்கும் மோஷேக்கும் உள்ள வேறுபாட்டைக் கவனியுங்கள், இன்றும் பூமியை நடப்பதில் மிகவும் தாழ்மையான மனிதராகக் கருதப்படுகிறார். மோஷேயின் மாமனார் ஜெத்ரோ, இஸ்ரயேலர்களுக்கிடையேயான மோதல்களை வனாந்தரத்தில் தீர்ப்பதற்கான அணுகுமுறையில் அவரைச் சரிசெய்தபோது, மோஷே அதை கவனித்து கேட்டு செயல் புரிந்தார். யாத்திராகமம் 18:24

பேன் பாதிப்புக்குப் பின் யூத மக்களை விடுவிப்பதாக பார்வோன் உறுதியளித்த போதிலும், அவர் தனது இருதயத்தை கடினப்படுத்தி, வாக்குறுதியை நிராகரித்தார். இதன் விளைவாக, கடவுள் நிலத்தை உள்ளடக்கிய ஈக்கள் திரள்களை அனுப்பினார், பின்னர் ஒரு நோய் அனைத்து கால்நடைகளையும் கொன்றது.

கடவுள் இஸ்ரயேலுக்கும் எகிப்துக்கும் இடையில் வேறுபாட்டைக் காட்டினார். எகிப்தின் அனைத்து கால்நடைகளும் இறந்தாலும், இஸ்ரயேலின் கால்நடைகளில் ஒன்று கூட இந்த நோய்க்கு ஆளாகவில்லை. (யாத்திராகமம் 9:4)

இது சர்வவல்லமையுள்ள கடவுளுடன் உடன்படிக்கை உறவின் முக்கியத்துவத்தையும் நம்பகத்தன்மையையும் அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது. எகிப்தின் சிறந்த மந்திரவாதிகள் மற்றும் சூனியக்காரர்கள் யாரும் கடவுளின் கையிலிருந்து அவர்களைக் காப்பாற்ற முடியவில்லை.

ஆறாவது தொற்றில், மனிதன் மற்றும் மிருகத்தின் மீது கடவுள் தூசியை வலிமிகுந்த கொதிப்புகளாக மாற்றியபோது, மந்திரவாதிகள் கூட அவதிப்பட்டார்கள், அவர்கள் அதன் காரணமாக மோஷேயின் முன் நிற்க முடியவில்லை. (யாத்திராகமம் 9: 9–11)

இந்த வார பராஷா கல்மழை  ஏழாவது தொற்று உடன் முடிகிறது.

கடவுள் இடி, நெருப்பு மற்றும் ஒரு கடுமையான கல்மழை ஆகியவற்றை அனுப்பினார், அது மனிதனையும் மிருகத்தையும் எல்லா தாவரங்களையும் அழித்துவிட்டது. இஸ்ரயேலர் வாழ்ந்த கோஷனில் மட்டுமே கல்மழை இல்லை. (யாத்திராகமம் 9:26)  

எகிப்தைப் போல, உலகத்தைப் போல

இந்த பல வாதைகள் மீண்டும் பூமியின் குடிமக்களை இறுதி காலங்களில் தாக்கும் என்பதை திருவெளிப்பாடு புத்தகத்திலிருந்து நாம் அறிவோம். எகிப்தில் நடந்த இந்த நிகழ்வுகள் இறுதி நாட்களில் வரவிருக்கும் விஷயங்களை உலக அளவில் முன்வைக்கின்றன.

யோவான்  தனது பார்வையில், பூமியின் கடைசி ஏழு வாதைகளை விவரிக்கிறார்:                                                                                         

 வெளிப்படுத்துதல் 15:1

கடவுள் தனது கோபத்தின் முழு கிண்ணத்தையும் பூமியில் ஊற்றும்போது, ​​மிருகத்தின் அடையாளத்தை எடுத்து அவருடைய உருவத்தை வணங்கிய அனைவருக்கும் வெறுக்கத்தக்க புண்கள் தோன்றும் (வெளிப்படுத்துதல் 16: 2). பின்னர், எகிப்தைப் போலவே, தண்ணீரும் இரத்தமாக மாறும் (வெளிப்படுத்துதல் 16: 3–6). இருள், நெருப்பு, மற்றும் அழிவுகரமான கல்மழை போன்ற பிற வாதங்களும் பூமியை குண்டு வீசுகின்றன.  

 வெளிப்படுத்துதல் 16:21

இறுதி காலங்களில் நாம் வாழ்கிறோம் என்பதை நாம் எப்போதும் நினைவில் வைத்திருப்போம்; எலோஹிமுடனான நம் புனித உடன்படிக்கையின் பாதுகாப்பில் நாம் பாதுகாப்பாக இருக்கும்போது, பொறுமையுடன் நற்செய்தியைப் பகிர்ந்துகொள்வோம், பிடிவாதமாக கடவுளுக்கு எதிராகக் கலகம் செய்கிறவர்கள் மீது கருணை காட்ட வேண்டுமென்றே ஜெபிப்போம்.

இந்த சிக்கலான, கடினமான கடைசி நாட்களில், தயவுசெய்து யூத மக்களின் இரட்சிப்புக்காக ஜெபிக்கவும், இயேஷூவாவின் நற்செய்தியை புனித தேசத்திற்கு கொண்டு செல்ல உதவுங்கள்.  மீகா 7:19

Prev
Next