ஏன் இறையியல் ?

இறையியல் – “கடவுளைப் பற்றிய ஆய்வு” – உயிரற்றதிலிருந்து வெகு தொலைவில் உள்ளது. மேலும், கடவுள் யார், நான் அவருடன் யார், நான் உலகத்துடன் எவ்வாறு தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என்பது பற்றிய நம்  புரிதலில் அது வாழ்க்கைக்கு புதிய சுவாசத்தை அளிக்கிறது.

இயேசுவைப் பின்பற்றுபவர்கள் தலைவர்களாக மீண்டும் உருவாக்கப்படுகிறார்கள் என்ற உண்மையுடன் என் இதயத்தில் ஊடுருவியது இறையியல்; நாம் பூமியில் கடவுளின் நோக்கத்துடன் ஒத்துப்போக, சீரமைக்க நம்மைச் சுற்றியுள்ள மக்களையும் இடங்களையும் பாதிக்கவும், அவரது ராஜ்யத்தின் மெய் வெளிப்பாடாக இருக்கவும் அழைக்கப்படுகிறோம்.

ஒரு கிறிஸ்தவ தலைவராக, நீங்கள் இறையியலைப் பற்றி கவலைப்பட பல காரணங்கள் உள்ளன

நீங்கள் ஏற்கனவே ஒரு இறையியலாளர்

இது உண்மை. உண்மையில், உங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரர், உங்கள் சிகையலங்கார நிபுணர் / முடிதிருத்தும் நபர், உங்கள் தபால்காரர்  இவர்களுக்குள் கடவுள் யார் என்ற அவர்களின் எண்ணங்களின் விளைவாக ஒரு கருத்து உள்ளது, அது உண்மையில் அனைவரையும் ஒரு இறையியலாளராக ஆக்குகிறது.

நம்முடைய பல்வேறு இறையியல்கள் கடவுள் தன்னைப் பற்றிய வெளிப்பாட்டுடன் எவ்வளவு துல்லியமாக இணைகின்றன என்பதில் மட்டும் வேறுபாடு உள்ளது.

கடவுளின் வெளிப்பாட்டிற்கு எதிராக உங்கள் இறையியலை ஒப்பிடுவதற்கான ஒரே வழி, அவர் தம்மை வெளிப்படுத்துவதால் அவருடைய இறையியலைக் கற்றுக்கொள்வது.

இறையியல் கடவுளைப் பற்றிய உங்கள் நம்பிக்கைகளை ஆராய உதவும் கருவிகளை உங்களுக்கு வழங்குகிறது

நம்மில் யாரும் வெற்றிடத்தில் கடவுளைப் பற்றி துல்லியமாக சிந்திக்க முடியாது. காரணம், அவர் அதற்கு மேலும் மிகப் பரந்தவர் .

இன்று நீங்கள் மட்டும் கடவுளைப் பற்றி சிந்திக்கவில்லை, ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக மக்கள் அவரைப் பற்றி சிந்திக்கிறார்கள். அவர் மிகவும் அற்புதமானவர், அவர் யார் என்பதில் நாம் அனைவரும் வெவ்வேறு கண்ணோட்டங்களைக் கொண்டுள்ளோம். வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், நாம் ஒருவருக்கொருவர் தேவையானவராக இருக்கின்றோம். நாம் ஒன்றாகப் பயன்படுத்தக்கூடிய கருவிகளை அவர் நமக்குக் கொடுத்திருக்கிறார்.

மிக முக்கியமாக, இயேசு கிறிஸ்து கடவுளாக மனித வடிவத்தில் தனிப்பட்ட முறையில் தம்மை வெளிப்படுத்துகிறார். இயேசுவின் காரணமாக, ஒரு உயிருள்ள கடவுளுடன் நாம் ஒரு வாழும் தொடர்பு கொள்ள முடியும்.

எழுதப்பட்ட உரை மற்றும் வரலாற்று சம்பவங்கள் மூலம் திருமறை கடவுளை வெளிப்படுத்துகிறது. அதில் கடவுளின் தெய்வீக வெளிப்பாடு உள்ளது. கடவுள் மனிதர்களுடன் பழகும் வரலாற்று கதையைச் சொல்லும்போது அது நமக்கு அறிவுறுத்துகிறது. கிறிஸ்தவ இறையியல் என்பது எப்போதும் திருமறையுடன் உடன்பட வேண்டும்.

திருச்சபையின் இறையியல் பாரம்பரியத்தையும் கடவுள் நமக்கு வழங்கியுள்ளார். இது மரபுகளை விட அதிகம். திருச்சபை எப்போதும் கடவுளின் பொருத்தமான உண்மையைத் தெரிவிக்க முயன்று வருகிறது. இருப்பினும், சில கோட்பாடுகள் முதல் நூற்றாண்டிலிருந்து உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. திருமறையின் சில விளக்கங்கள் உலகளாவியவை மற்றும் மாறாதவை என்பதையும் மேலும் அவை முற்றிலும் முழுமையானவை என்றும் நிரூபித்துள்ளன. மறுபுறம், கிறித்துவத்தின் சில காலகட்டங்கள் கலாச்சார சம்பந்தத்திற்கான தேவைக்கு எதிர்வினையாக பிற பிரச்சினைகள் மற்றும் விளக்கங்களை ஏற்றுக்கொண்டன அல்லது நிராகரித்தன. இன்றும் அது தொடர்கிறது. நாம் உண்மையை “இழக்கக்கூடாது”, ஆனால் நாம் அதன் வெவ்வேறு பகுதிகளில் கவனம் செலுத்தலாம் அல்லது நம் உலகத்துடனும் திருமறையோடும் தொடர்பு கொள்ளும்போது அதை வெவ்வேறு வழிகளில் விளக்கலாம்.

இயற்கையான வெளிப்பாடு மூலம் கடவுள் தன்னை “எல்லா நேரங்களிலும் எல்லா இடங்களிலும்” தொடர்பு கொள்கிறார்.  இயற்கையின் மூலமாகவும், வரலாறு முழுவதும் மனிதகுலத்துடனான அவரது தொடர்ச்சியான தொடர்புகள் மூலமாகவும் மனிதர்களின் தார்மீக உணர்வு மற்றும் ஒழுக்கம் பற்றி அவர் தொடர்ந்து நமக்குத் தெரியப்படுத்துகிறார்.

மற்றொரு கருவி நமது தற்போதைய கலாச்சாரத்தின் சிந்தனை வடிவங்கள். இதன் பொருள் என்னவென்றால், நாம் வாழும் உலகின் “அக நிலை அழுகைகளை” நாம் கேட்கிறோம், பார்க்கிறோம். நம் கலாச்சாரத்தின் அழுகைகள் என்ன? இந்த கலாச்சாரம் எப்படி நினைக்கிறது? நமக்கு என்ன விஷயங்கள் முக்கியம்?  தொடர்வோம்..

சமகால கலாச்சாரத்தில் கடவுளின் நிலைப்பாடு குறித்தறிய இறையியல் உங்களுக்கு உதவுகிறது

இயேசு தனது சமகாலத்தவர்களின் கேள்விகளை அறிந்திருந்தார், அவர்களுடைய கேள்விகளுக்கு அவர் பதிலளித்தார். இன்று நம் கலாச்சாரத்தில் உள்ளவர்கள் என்ன கேள்விகளைக் கேட்கிறார்கள்? திருச்சபை மூலம் இயேசு அவர்களுக்கு எவ்வாறு பதிலளிக்க விரும்புகிறார்?

கடவுளின் காலமற்ற உண்மைகளை நம் கலாச்சாரத்திற்குப் பயன்படுத்தும்போது, சமகால கலாச்சாரத்தின் பிரச்சினைகள், ஏக்கங்கள் மற்றும் தத்துவங்களுக்கு இறையியல் எவ்வளவு சக்திவாய்ந்த முறையில் நேரடியாகப் பேசுகிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்வோம். 

மேலும், நமக்கு கலாச்சார நுண்ணறிவை வழங்குவதோடு மட்டுமல்லாமல்,

நீங்கள் பார்க்காத இணைப்புகளை உருவாக்க இறையியல் உதவுகிறது

நம் உலகில் எண்ணங்கள் மற்றும் நடத்தைகளின் இறுக்கமாக ஒருங்கிணைந்த சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு என்பது யதார்த்தமாக இருக்கும்போது, ​​ஒருவருக்கொருவர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டதாகத் தோன்றும் பல விஷயங்கள் இந்த உலகில் உள்ளன.

வெவ்வேறு கோட்பாடுகள் மற்றும் திருமறை ஆய்வுகள் மற்றும் அறிவியல்கள்  ஒருவருக்கொருவர் கட்டற்ற சிந்தனையுடன் ஒருங்கிணைப்பதன் மூலம் இறையியலுக்கு தொடர்புபடுத்தி காட்டும் சக்தி உள்ளது என்பதை நாம் காணலாம். உதாரணமாக, திருச்சபையின் அமைப்பு பற்றிய ஆய்வு (Ecclesiology), கிறிஸ்துவைப் பற்றிய ஆய்வு (Christology) ஒரு மைய கருப்பொருளுக்குள் மனிதகுலத்தின் (Anthropology) ஆய்வுடன்  தொடர்புபடுத்துகிறது. இதுவே முறையான இறையியல் Systematic Theology என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு ஒருங்கிணைந்த மையக்கருத்தின் மூலம் ஒரு முறையான இறையியலை உருவாக்குகிறோம்.  

கடவுளுடைய ராஜ்யத்தின் ஒருங்கிணைந்த மையக்கருத்தின் மூலம் நாம் தனிப்பட்ட முறையில் பல அர்த்தமுள்ள தொடர்புகளை அறிய முடியும்.

இது குறிப்பாக மதிப்புமிக்கது, ஏனெனில்…

எது உங்கள் செல்வாக்கை, மதிப்பை பாதிக்கும் என்பதில் உங்களுக்கு தெளிவு அளிக்கிறது

கிறிஸ்தவ தலைவர்களாக கிறிஸ்து நம் வாழ்வின் இறுதி மையமாகவும், கவனமாகவும், செய்தியாகவும் இருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் அறிவோம். இறையியல் இதை ஒரு படி மேலே கொண்டு செல்கிறது, உங்கள் பாத்திரத்தை வடிவமைப்பதில், உங்கள் அழைப்பை சூழ்நிலைப்படுத்துவதில், மற்றும் உங்கள் வாழ்க்கை எவ்வாறு பிறரை கிறிஸ்துவிடம் இட்டுச் செல்ல வேண்டும் என்பதையும் சுட்டிக்காட்டுகிறது. மேலும் அவர்களுக்கும் கடவுளுடைய உலகத்துக்கும் அவரது திட்டத்துடன் ஒத்துப்போக உதவுவது எப்படி என்பதற்கான ஒரு பார்வையை உங்களுக்கு வழங்குவதில் ஒரு முக்கிய பங்கைக் கொண்டுள்ளது. .

கிறிஸ்தவ நம்பிக்கைகளை மக்கள் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய அர்த்தமுள்ள வழியில் செய்தி தொடர்புகொள்வதற்கு இறையியல் உங்களுக்கு உதவுகிறது

தகவல்தொடர்புகளில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க கூறு ‘கேட்பது’ ஆகும். நாம் வாழும் உலகின் “அக நிலை அழுகைகளை” கேட்பதற்கான இறையியலின் சிறப்பு உணர்திறன் மற்றும் அந்த அழுகைகளுக்கு பதிலளிக்கும் திறனை நினைவுகூருங்கள்.

கிணற்றில் நீர் எடுக்க வந்த பெண்ணுக்கு என்ன முக்கியம் என்பதை இயேசு அறிந்திருந்தார். நிக்கோடெமஸுக்கு என்ன முக்கியம் என்பதையும் அவர் அறிந்திருந்தார். அவர் தம்முடைய நற்செய்தியை அவர்களுடைய சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ற வகையில் அவர்களுக்குத் தெரிவித்தார்.

இதைச் செய்ய நம்மை சித்தப்படுத்துவதில் இறையியல் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.

எனவே இதைப் பற்றி நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்?

அவர் முழு கடவுளாக இருந்தபோதிலும், இயேசுவானவர் முழு மனிதராகவும் இருந்தார், இன்று நாம் செய்வது போலவே அவர் தனது இறையியலையும் வளர்த்துக் கொண்டார்: யூத கல்வி முறையின் சூழலில் அவர் திருமறையைப் படித்தார், அனுபவம் வாய்ந்த ஆசிரியர்களிடம் கடவுளைப் பற்றிய கடினமான கேள்விகளைக் கேட்டார், மற்றவர்கள் அவரைப் பற்றி கடினமான கேள்விகளைக் கேட்கவும் அனுமதித்தார். அவர் தனது கலாச்சாரத்தின் அழுகைகளைக் கேட்டார், மேலும் அந்த அழுகைகளுக்கு கடவுளின் பதில்களைத் தந்தார்.

ஆகையால் நாம் திருமறையை அதன் மூல மொழியில் வாசிக்க, படித்து மெய்பொருள் புரிய முயற்சிக்க வேண்டும். திருமறை நம் தேசத்திற்கு வந்து ஏறத்தாழ 300 ஆண்டுகளும், Bower தமிழ் மொழி பெயர்ப்பு வந்து 150 ஆண்டுகளும் உருண்டோடிவிட்டன. திருத்திய மொழி பெயர்ப்பு பதிப்புகளும் வந்தன இன்றும் வந்து கொண்டிருக்கிறன. தற்காலத்தில் தொழில்நுட்ப வசதிகளால் சாமானியர்களும் Hebrew, Greek மற்றும் Aramaic மொழிகளை கற்கும் வசதிகள் பெருகி விட்டன. இந்த வாய்ப்பை இயேசுவின் மெய்யான சீடர்கள் பயன்படுத்தி இறைமகன் குறித்த மெய்யானவைகளை கற்றறிந்து அவர் சொன்னவைகளை கடைப்பிடித்து வாழ்கையை சீரமைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

ஒரு இறையியலாளராக உங்கள் பயணத்தில் நீங்கள் எங்கிருந்தாலும், கடவுளைப் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்கள், உங்கள் இதயம், மனம் மற்றும் செயல்கள் அவர் யார் என்ற சத்தியத்திற்கு நெருக்கமாக உங்களை இட்டுச் செல்லட்டும்.

இயேசு கிறிஸ்துவின் திருப்பெயரில் வாழ்த்துகள்.